Solleo - търговска марка с обещание за качество, носеща полза и стойност на продуктите произведени под този бранд.
Solleo е изграден положителен образ сред потребителите.
Solleo - се откроява на фона на своите конкуренти, като синоним на качество съчетано с модерни технологии.
Solleo продуктите са с потребителска стойност плюс, която клиентите търсят поради доказано качество и достъпна цена.
Solleo - марка без компромиси.
Solleo - постоянно разширяващ се асортимент, отговарящ на нарастващото потребителско търсене.


Цялата гама продукти с бранд Solleo може да разгледате на корпоративния сайт на Валерий СиМ Груп АД: www.valerii.com
Copyright © 2013 “Валерий С и М Груп” АД. All Rights Reserved.